Hydraulische olie


hydraulische-olie

Hydraulische olie wordt gebruikt als krachtoverdrachtsmedium. Deze krachtoverdracht door de vloeistofstroom als kinetische energie, is een hydrodynamische overbrenging. Als niet de stroom, maar de druk verantwoordelijk is, spreekt men over een hydrostatisch systeem. Het principe van een hydraulische systeem is meestal een pomp, motor, leidingsysteem, vloeistofreservoir, filter en een regeleenheid om de vloeistofstroom aan te kunnen sturen. Pompen zijn meestel plunjer-, tandwiel-, of schottenpompen.

In principe kunnen alle pompen als motor worden ingezet. Hydraulische cilinders worden beschouwd als een niet-roterende axiale plunjerpomp. De olie is in eerste instantie verantwoordelijk als krachtsoverdrachtmedium, maar tevens voor smering, transport van vuildeeltjes en warmteoverdracht. Belangrijkste is de krachtsoverdracht zo efficiënt mogelijk, met minimale energie, en een zo hoog mogelijke snelheid. Meest optimaal is een zo laag mogelijke viscositeit.

Viscositeit

Meest voorkomende viscositeiten zijn ISO V.G. 15, 22, 32, 46, 68 en 100.

Basis soorten

Minerale olie, Hydrocracked olie, PAO, Raapzaad olie, Synthetische ester, Emulgeerbare vloeistof en remvloeistof.

kwaliteiten

Kwaliteiten


ISO HH

DIN H

Ongedoopte minerale olie

ISO HL

DIN HL

Minerale olie met corrosieremmer en anti-oxidant

ISO HM

DIN HLP

Minerale olie met corrosieremmer, anti-oxidant en anti-slijtage

ISO HV

DIN HVLP

Minerale olie met corrosieremmer, anti-oxidant, anti-slijtage en V.I. improver

DIN HLP-D

Minerale olie met corrosieremmer, anti-oxidant, anti-slijtage en verbeterde dispergerende en detergerende eigenschappen

DIN HVLP-D

Minerale olie met corrosieremmer, anti-oxidant, anti-slijtage, V.I. improver en verbeterde dispergerende en detergerende eigenschappen

ISO HG

Minerale olie met corrosieremmer, anti-oxidant, anti-slijtage en anti stick-slip

VDMA

HETG

Plantaardige en/of dierlijke oliën, niet wateroplosbaar

VDMA

HEES

Synthetische esters, niet wateroplosbaar

VDMA

HEPG

Polyalkeenglycolen, wateroplosbaar

reinheid

Reinheid

Naarmate druk hoger wordt en de spelingen nauwer, wordt het belang van reinheid hoger. Vaak voldoet de geleverde verse olie niet aan de gewenste reinheid. Een juiste befiltering is dus van groot belang. Nieuwe filters geven vaak niet het opgegeven effect, maar na opbouw van vuil in het filter, zal deze wel aan de opgegeven reinheid voldoen.

Temperatuur

De standtijd van olie versneld vanaf 70 °C 2x zo snel bij iedere opbouw van 10 °C (vb bij 70 °C 2000 uur, bij 100 °C 250 uur) In een hydraulisch systeem is de reinheid van groot belang.

Naarmate de temperatuur omhoog gaat, zal de olie dunner worden. Door te werken met een ISO HV, kan je dit proces vertragen. Een gewone HV olie heeft een V.I. > 140, maar er zijn oliën met een V.I. > 300. Deze worden veelal toegepast in de luchtvaart of bij gebruik onder extreme omstandigheden van zowel onder nul als boven nul.