Hydrauliek problemen


hydraulische problemen

Belangrijk is, om een goede kwaliteit hydraulische olie toe te passen, maar daarnaast moet de olie wel voor de juiste toepassing worden ingezet. Er zijn nogal wat soorten. Let goed op de specificaties van het voorschrift.

Te dikke olie

Als het voorschrift aangeeft dat er een ISO V.G. 46 moet worden toegepast, dan is dit meestal bij normale bedrijfstemperaturen. De olie is dikte 46 bij 40 °C. Een HM olie is bij 0 °C dan ongeveer 570 cSt en bij -10 °C, 1450cSt. Bij een HV olie met een V.I. van ongeveer 160 is dit bij 0 °C ongeveer 370 cSt, terwijl het bij -10 °C, ongeveer 780 cSt is. Een viscositeit van 1450 cSt, zit al tussen schenkstroop en appelstroop in, wat bij het opstarten een probleem geeft.

Tevens kan de bypass openen waardoor vuildelen niet door het filter gaan en via de bypass in het systeem komen. Let dus niet alleen op de aangegeven viscositeit, maar ook op de kwaliteit en temperatuursomstandigheden. Tandwielpompen hebben ongeveer een bereik van 15 cSt tot 2000 cSt, schottenpompen van 20 cSt tot 900 cSt en plunjerpompen zitten op een bereik van 8 cst tot 850 cSt.

vervuiling

Vervuiling

Vervuiling geeft vaak problemen in hydraulische systemen. Zorg voor de juiste filtrering en een hydrauliekolie met voldoende dispergerende en detergerende eigenschappen, zodat vuildeeltjes zich niet aan de wanden hechten maar zwevend in de olie blijven en door het filter worden opgenomen. Nieuwe olie heeft vaak al een te hoge vervuilingsgraad, vanwege de blending, het overpompen, opslag en het afvullen in vaten of cans.

Filtreren helpt om slijpeffect van aanwezige slijtstoffen tegen te gaan en ter preventie van veroudering van de olie, doordat de deeltjes een soort van katalysator voor dit proces zijn. Door monsteranalyse kan veelal worden nagekeken wat voor slijtagedelen in de hydraulische olie aanwezig zijn, waardoor kan worden achterhaald welke onderdelen slijten. Let op externe vervuiling van silicium (stof, zand), water (regen, condensvorming) of reparatie (lasparels, slijpsel).

lucht in de hydraulische olie

Lucht in de hydraulische olie

Lucht in de olie kan grote problemen veroorzaken van gewone slijtage, cavitatie of micro dieseling. Bij cavitatie ontstaan luchtbellen in de olie doordat de absolute druk lager wordt dan de dampdruk, waardoor deze bellen kunnen imploderen. Dit veroorzaakt kleine putjes in het metaal. Indien deze putjes worden gezien, kan men met een trillingssensor of akoestische meetapparatuur dit detecteren. Bij hevige cavitatie, is het soms ook met het blote oor te horen. Dit lijkt op een CV-leiding die niet goed ontlucht is, brommen en soms zelfs op een blik met knikkers.

inhoud reservoir

Inhoud reservoir

Als vuistregel voor hoge druk hydraulische systemen wordt veelal 3x de opbrengst van de pomp, als inhoud van het reservoir aangehouden. Opbrengst pomp is 100lt. p/min., dus inhoud reservoir is 300lt. Hierdoor heeft de olie voldoende tijd om te ontluchten en af te koelen. Bij mobiele apparatuur is dit vaak een probleem, omdat er te kort ruimte is voor een groot reservoir. De hydraulische olie zal daar dus een veel kortere standtijd hebben.

hoge temperatuur

Te hoge temperatuur

Door te hoge temperaturen kunnen er afzettingen komen als gevolg van oxidatie. Als dit taai en hard is, heeft men meestal met lakvorming te maken. Indien dit als iets verdikte olie voorkomt heeft het vaak met een tekort aan dispergerende en detergerende eigenschappen te maken. In de hydraulische olie wordt dit veel minder toegepast als in motoroliën. Dit komt omdat het afbraak doet aan het luchtafscheidend vermogen en het anti-schuim gedrag. Bij problemen met lakvorming, kan men als oplossing met een HVLP-D of een motorolie 10W gaan werken.