Metaalbewerkings olie


metaalbewerking

Koelemulsie

De koelemulsie is het meest complexe smeermiddel om te fabriceren. In tegenstelling tot de meeste smeermiddelen, moet deze olie zich vermengen met water en bij gebruik, ook nog een stabiele emulsie blijven. Het product dient alle negatieve eigenschappen van water, t.o.v. metaal, dusdanig te beinvloeden, dat er zich geen problemen voordoen. Emulsie bestaat uit diverse ingrediënten die tesamen smeren, corrosie tegengaan, koelen, bacterie groei voorkomen en een homogene eenheid moeten blijven. Door al deze toevoegingen en het voldoen aan de laatste eisen die gesteld zijn voor de gezondheid van de gebruiker, is dit een ingewikkeld product.


Minerale emulsie / Macro emulsie

 • Emulgeerbare olie met anti-slijtage, EP, anti-corrosie, bactericide, emulgator en anti-schuim
 • Heeft meestal een olie kleur en in emulsie een melkachtig uiterlijk
 • Goed toepasbaar bij zware bewerkingen en het bewerken van "taaie" staalsoorten
 • Belangrijk vanwege de smerende eigenschappen
 • 40 tot 65% minerale naftenische olie, 35 tot 60% additieven

Synthetische emulsie / Wateroplosbaar

 • Emulgeerbare synthetische olie ( PAO ) met anti-slijtage, EP, anti-corrosie, bactericide, emulgator en anti-schuim
 • Heeft meestal een transparante olie kleur en in emulsie een helder of halfdoorzichtig uiterlijk
 • Goed toepasbaar bij algemene bewerkingen
 • Belangrijk voor met name de koeling
 • 20 tot 40% minerale naftenische olie, 20 tot 50% water, 30 tot 40% additieven

Synthetische emulsie / Wateroplosbaar

 • Water oplosbaar concentraat van glycolen, anorganische zouten en oppervlakte actieve stoffen met anti-slijtage, EP, anti-corrosie, detergenten, biociden, antinevel en anti-schuim
 • Producten hebben overwegend een volledig transparant uiterlijk en zijn meestal inzetbaar voor slijpbewerkingen
 • 0% olie, 25 tot 50% water, 50 tot 75% additieven

Snij olie / Neat oil

 • Pure, niet watermengbare snijolie, meestal op basis van minerale olie aangevuld met plantaardige olie met polaire vetzuren. Tegenwoordig ook meer op hydro-cracked of synthetische basis
 • Anti-slijtage, EP en anticorrosie additieven. EP veelal in de vorm van Chloorparrafines ( niet meer erg acceptabel i.v.m. milieu / gezondheid ), maar mag wel. Wordt vaak vervangen voor zwavel en fosfor verbindingen. Bij zware bewerkingen met weinig warmteontwikkeling ( tot 500°C ) worden nog vaak chloorparaffines toegepast, omdat zwavel pas daarboven chemisch actief wordt
metaalbewerking

Door de grote verscheidenheid aan bewerkingen en soorten metalen, is er een uitgebreid pakket aan emulsies en snijoliën. Iedere soort olie is afgestemd op betreffende bewerking en staalsoort. Afhankelijk van zijn eigenschappen en de voorkeur hiervan wordt er bepaald of er emulsie of snijolie wordt toegepast. Indien het emulsie moet zijn, wordt vervolgens gekeken met hoeveel % minerale olie en welke dopes. Bij pure snijolie wordt er ook naar viscositeit gekeken, moet het verdampen of niet, wordt het via een vernevelaar, kwast, druppelaar, pomp of vilt aangebracht en welk type basisolie wordt er toegepast. Vanuit de fabrikant worden de voorschriften van alle te smeren onderdelen opgegeven, maar niet de uiteindelijke metaalbewerkings vloeistof. Daar durven ze maar weinig uitspraak over te doen omdat het gebruik van een product staat of valt bij de omgang hiermee. Indien de gebruiker niet op de juiste manier zijn olie toepast of verzorgt, zal de werking ook niet het beoogde resultaat geven.

Bewerkingen:

  Spaanloze bewerkingen
 • Persen
 • Walsen
 • Extruderen
 • Draadtrekken
 • Dieptrekken
 • buigen
 • Zetten
 • Kanten
 • Kralen
 • Forceren
 • Vloeidraaien
 • Knippen
 • Ponsen
 • Stansen
 • Nibbelen
metaalbewerking
  Verspanende bewerkingen
 • Zagen
 • Boren
 • Draaien
 • Frezen
 • Kotteren
 • Tappen
 • Draadsnijden
 • Slijpen
 • Schuren
 • Polijsten
 • Vonkverspanen
 • Steken
 • Brootsen
 • Honen
 • Leppen
Verspanende Verspanende
metaalbewerking

emulsie

In het verleden waren er allerlei dopes die de emulsie goed lieten functioneren, maar tegenwoordig niet meer acceptabel zijn voor milieu en gezondheid. Momenteel zijn meeste types emulsie vrij van boor, PTBB, PCB, PCT, fenolen, nitrieten, chloor, formaldehyde of secundaire amines. Hierdoor is een verse emulsie niet heel schadelijk meer, maar bij gebruik moet er wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Indien er vervuiling ontstaat in het emulsie bad, kunnen er allerlei nare omstandigheden ontstaan.

Additieven

Vrijwel alle emulsie is voorzien van emulgatoren, Fungicide, bactericide, anti-schuim, anti-corrosie, anti-slijtage en EP toevoegingen. Als EP toevoegingen kan je een ESTER inzetten bij ± 200°C, CHLOOR bij ± 200 tot 550°C, FOSFOR bij ± 300 tot 900°C en ZWAVEL bij ± 600 tot 1000°C.

Bacteriën / schimmels

Indien er te veel lekolie of leibaanolie op de emulsie drijft, zal er geen zuurstof meer bij kunnen komen en gaat de emulsie verrotten. De anerobe bacteriën zullen gaan groeien en de eigenschappen van de emulsie aantasten. De Ph zal veranderen, waardoor de emulsie een aggressief karakter krijgt en problemen kan geven aan het staal, aan de huid van de werknemer, er komen verstoppingen in de leidingen, het uiteenvallen van de emulsie, stank, corrosie en grote vellen in het emulsie bad. Bacteriën of schimmels zijn alleen met speciale bacteriedoder of schimmeldoder weg te krijgen. Alleen de bank leeghalen, schoonmaken en weer afvullen met verse emulsie zal niet afdoende zijn en er zal na enkele weken / maanden weer eenzelfde probleem aanwezig zijn.

Zorg ten aller tijde dat er zo min mogelijk lekolie op de emulsie drijft. Zorg voor genoeg zuurstof door geregeld de pomp van de machine aan te zetten of door zelf een beluchting te maken. Nooit organisch materiaal, zoals sigaretten peuken, in de bank gooien. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken om de bank netjes te houden. Lekolie kan ook mee emulgeren, waardoor de afleesbare mengverhouding niet reeel is en de bescherming niet afdoende is.

Bacteriën Schimmels
metaalbewerking

Mengverhouding

Het is heel belangrijk de aanbevolen mengverhouding van de fabrikant aan te houden. Indien deze te laag is, heeft de olie niet voldoende dopes om te zorgen dat er geen bacteriën gaan groeien of corrosie wordt tegengegaan.

Waterkwaliteit

Waterhardheid is bepalend bij schuimvorming. Zacht water geeft eerder schuim dan hard water. Zacht water is tot 8dH, middelhard van 8 tot 15dH en hard water boven de 15dH.
Wanneer het chloorgehalte van het water hoog is, kan dit meer problemen met corrosie opleveren.

Ph

Controleer de Ph en vergelijk deze met opgave op het technische blad van de emulsie. Indien er grote afwijkingen zijn, is dit een indicatie dat er wat aan de hand is. De Ph zit meestal tussen de 8,9 en 9,2.

Refractometer

Refractometer

Controleer geregeld of de mengverhouding van de emulsie nog klopt. Liefst een dagelijkse controle, maar bij normale bewerkingen op gewone staalsoorten, in ieder geval eens per week. Bij bewerking van kunststof, gietmetalen of magnesium, dagelijks controleren. Producten hebben de eigenschap dat olie zich hecht aan de spanen en via de uitsleep verdwijnen, waardoor de mengverhouding zeer snel kan dalen.

Refractometer
metaalbewerking

Snijolie

Er is een grote variatie op het gebied van pure snijoliën die ik enigszins probeer onder te brengen in een aantal groepen. Van zeer zwaar gedoopt, tot heel licht en soms ook nog ontdaan van aromaten. Volledig biologisch afbreekbaar of verdampende olie.

Snijolie mineraal en hydro-cracked

Veelal toegepast in machines waar volle snijolie wordt voorgeschreven. Langsdraaiers, diepgatboren, draadsnij machines, slijpbanken, hoonmachines, brootsmachines, enz. Deze oliën zijn meestal voorzien van dopes in de vorm van esters, fosfor, zwavel (vrij of gebonden) of chloor.

Biologisch afbreekbaar

Micro doseersystemen maken veel gebruik van biologische olie, door zeer smedige eigenschappen en vanwege milieutechnische en gezondheids redenen. Daarbij biedt microdosering een éénmalig gebruik, waardoor het verbruik relatief laag is en er geen extra kosten zijn voor onderhoud en afvoer.

Verdampende olie

Producten worden meestal toegepast voor ponsen, stanzen en dieptrekken dun plaatmateriaal. Voordelen zijn, geen restproduct met verdere nabehandeling aangaande reiniging. Zelfs mogelijk om zonder nabehandeling te lassen. Dit is wel afhankelijk van het percentage verdampend product.

Erodeer vloeistof

Waterdunne koolwaterstoffen voor vonkverspaning. Zoveel mogelijk gezuiverd en ontdaan van aromaten. Onzuiverheden worden uit de vloeistof gefilterd om de nauwkeurigheid te waarborgen.

Draadtrekken Form olie

Met name aluminium wordt met een pure snijolie getrokken. Speciale oliën voor koud vervormen van staal. Dieptrekken, ponsen, rollen of stanzen. Zware bewerkingen met veel dopes in de olie zoals chloor en zwavel.

Micro doseer olie

Vernevelolie voor het zagen, frezen en boren van alle staalsoorten. Veelal biologische olie op basis van esters, vetalcohol of raapzaad. Maar kan tevens een minerale of hydro-cracked olie zijn.

Dieptrekken

Speciale olie voor smering van de blenk, zodat deze niet op de stempel scheurt of aan de matrijs vastvreet. Zwaar gedoopte olie met of zonder chloorparaffines voor een optimaal resultaat.

Ponsen / Stansen

Voor deze vorm van plaatbewerking kan er veelal, met relatief dunne olie worden gesmeerd. Vaak worden hiervoor ook verdampende vormingsoliën gebruikt, zodat er geen nabehandeling hoeft plaats te vinden.

Ponsen Ponsen Ponsen