Tandwielkast olie


tandwielkast temperatuur

Effect van temperatuur

Minerale oliën kunnen snel oxideren bij hogere temperaturen. Stelregel is dat de levensduur van een minerale olie bij 30 °C 30 jaar mee gaat, bij 40 °C is dit 15 jaar enz..... Uiteindelijk zal de levensduur bij 100 °C nog maar 3 maanden zijn. Bij gebruik > 80 °C is het verstandig om synthetische olie te gaan gebruiken in tandwielkasten.

De dikte van olie is afhankelijk van de aanwezige bedrijfsomstandigheden. De viscositeit hangt af van de temperatuur. Deze neemt af naar mate de temperatuur stijgt en neemt toe als de temperatuur daalt. Het is daarom belangrijk te weten wat de viscositeit is bij 40 °C en wat het is bij bedrijfstemperatuur.

tandwielkast functie

Functie van tandwielkast olie

Deze oliën zijn speciaal ontwikkeld voor de diverse soorten tandwieloverbrengingen. Schuine, rechte, pijlvertanding en spiraalvertanding van conische tandwielen. De olie geeft smering van de tandwielen tegen slijtage en voor geluiddemping.

tandwielkast smering

Smering tandwielen

Kenmerkend voor tandwielen is dat in regelmatige, korte tijdsafstanden een zeer hoge mechanische belasting tussen de tandflanken ontstaat. Het smeermiddel wordt korte tijd zeer zwaar belast en dan weer ontlast. Hierdoor dient het smeermiddel voor opname van de mechanische belasting en voor de vermindering van tandflankwrijving, het op elkaar glijden van de tanden. Daarbij wordt het rendement, de slijtagevermindering, afvoer van wrijvingswarmte en de vermindering van geluiden, die bij het op elkaar stoten van de tandflanken ontstaan, verbeterd.

Gezien de verschillende drijfwerksoorten, bedrijfseisen, milieu-invloeden en temperatuurgebieden, is de smeermiddelkeuze een belangrijke factor bij de betrouwbaarheid en levensduur van betreffende constructie. Afhankelijk van de omtreksnelheid, worden verschillende soorten smeermiddelen aanbevolen:

Omtreksnelheid maximaal 2m/s

Hoog-consistent hechtsmeermiddel worden bij grote, open drijfwerken gebruikt. Deze producten bevatten veelal bitumen die de aanhechting verbeteren, of andere hechtmiddelen welke een zekere elasticiteit verlenen. Smeermiddel wordt meestal met kwast of spuitbus aangebracht.

Omtreksnelheid maximaal 4m/s

Hier wordt veelal een vloeibaar vet toegepast d.m.v. een dompelsmering, waardoor het navloeien van het smeermiddel tussen de tanden wordt gewaarborgd. Een vet met te hoge consistentie en/of een te lage temperatuur, kan zorgen dat het tandwiel droogloopt.

Omtreksnelheid maximaal 15m/s

Bij deze snelheden wordt meestal een dompelsmering gebruikt. De tandwielen, meegesleepte schepwielen of spuitschijven smeren de tandflanken door hun eigen beweging.

Omtreksnelheid maximaal >15m/s

Hierbij wordt de oliespuitsmering vereist. Met behulp van een pomp, wordt olie kort voor de tandingreep gespoten, of via kanalen onder druk over de tanden gedistribueerd.

tabel tandwielkast
tandwielkast schade

Oorzaak slijtage en schade

Het aaneenlassen en vervolgens losscheuren van elkaar door de glijbeweging veroorzaken materiaalslijtage. Dit noemt men ook wel "vreten". Schade als "vlekvorming" en "pitting" worden veroorzaakt door een toenemende belastingsduur die tot vermoeidheid van de tandflanken wordt gerekend. Bij langzame omtreksnelheden kan "leegloopslijtage" optreden. Al deze vormen van schade leiden tot materiaalverlies. Deze slijtages kunnen door het ontwerp en/of met behulp van geschikte smeermiddelen worden beïnvloed.

Vreetdraagvermogen

Een geschikt EP additief heeft grote invloed op het vreetdraagvermogen. Door juiste EP toevoeging kan dit vermogen worden vervijfvoudigd. Tevens kan je met een hogere viscositeit het vermogen 15% tot 50% verhogen.

Vorming van pitting

Pitting, of putjes, zijn verschijnselen van metaalmoeheid door continue belasting. Vorming van pitting kan verhinderd worden door verlaging van wrijvingscoëfficiënt door toevoeging van vaste smeerstoffen. Tevens kan je dit verlagen met hogere viscositeit of door een synthetische olie toe te passen. Wanneer er zich reeds putjes op de tandflanken bevinden, kan je dit met een omgekeerd proces verminderen door tandwielolie met MoS2 te gebruiken, of dit toe te voegen aan bestaande olie. Hierdoor verkleinen de diameter en de diepte van de putjes.

Vlekvorming

Toevoeging van EP additief en verhoging van viscositeit verhogen het draagvermogen van de grijze vlekken.

Slijtage bij langzaam lopen

Bij langzame omtreksnelheden kan zich tussen de tandflanken geen dragende hydronamische smeerfilm vormen, waardoor er versterkte meng- en grenswrijving kan optreden. Gevolg: constante materiaalaantasting. Ook hier kan door verdubbelen van viscositeit en toevoegen juiste EP dopes de levensduur tot 3 maal worden verhoogd.

FZG test

FZG test

Via deze test wordt er gemeten wat het draagvermogen op de tandflanken en de belastingsgrens voor vreten is.

Normaal gesproken worden tandwielkasten zonder extreme omstandigheden, 1x per jaar gecontroleerd. Men verwijderd het deksel en kan visueel de toestand van de tanden en/of lagers controleren. Tevens kan er via trillingsmetingen een controle worden uitgevoerd. Alle veranderingen aan een reductiekast (temperatuur, geluid, trillingen, etc.) kunnen aanwijzingen zijn van afwijkingen.